Genezen met edelstenen

De Wereld van Crystal Healing
Crystal Healing of het genezen met kristallen en edelstenen wordt al sinds de oudheid toegepast door de meest verschillende volken. Zo genazen bijvoorbeeld al de Atlantiërs, Egyptenaren en de Noord-Amerikaanse Indianen met behulp van kristallen en edelstenen allerlei lichamelijke kwaaltjes en ziekten, maar ook emotionele, mentale en spirituele problemen. De stenen worden daarvoor op het lichaam gelegd en doen hun werk in het energieveld van het lichaam d.m.v. subtiele trillings-impulsen. Elke cel van het lichaam trilt in een bepaalde frequentie en ook de stenen trillen door hun moleculaire opbouw, kleur en vorm in een bepaalde, op kosmische wetmatigheden afgestemde, frequentie, die met die van het lichaam corresponderen. Door het opleggen van geschikte stenen kunnen energieën in en rond het lichaam (de zgn. aura), die niet meer met het geheel in harmonie zijn en ziektes en blokkades veroorzaken, weer in evenwicht worden gebracht door de stenenenergie. De (licht)kracht, structuur en kosmische informatie van de stenen werkt als het ware als een mal, waaraan de zich “niet harmonieus” trillende cellen dienen te conformeren. Daardoor kan er genezing en transformatie plaatsvinden op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel in de zin van de kosmische wetmatigheid oftewel het goddelijke Zijn. In onze tijd is het niet eenvoudig om in harmonie te leven met onszelf en de omgeving door allemaal onnatuurlijke en ziekmakende factoren om ons heen. De stenen kunnen ons helpen afstemmen op onze natuurlijke innerlijke krachten, wijsheid, liefde en schoonheid, die een afspiegeling zijn van de universele krachten, wijsheid, liefde en schoonheid. Zij helpen je om naar het licht te groeien en daarin vreugde te ervaren.

De Methode
De methode die ik toepas maakt gebruik van edelstenen, stemvorken en etherische oliën. Er zijn verschillende leggingen met edelstenen voor verschillende doeleinden, b.v.

de reinigingslegging voor de reiniging van de aura
de fysieke legging voor de laag in de aura, die met de lichaamsfuncties te maken heeft
de emotionele legging voor de laag in de aura, die met emotionele processen te maken heeft
de mentale legging voor de laag in de aura, die met denkprocessen te maken heeft
de spirituele legging voor de laag in de aura, die met spirituele processen te maken heeft

maar ook

leggingen voor zelfvergeving, het zuiveren van vorige levens etc.

Kosten
Een legging duurt ongeveer 1 1/2 uur en kost 75 euro.

Praxis für Peter Hess Klangmassage und Edelsteintherapie